Naši alati za vaše online događaje

Za organizaciju novih i inovativnih online događaja, video sastanaka, konvencija, radionica i seminara, Miross je vaša jedina destinacija.

U skladu sa potrebama vaše organizacije, biramo prave alate i pružamo kompletnu logističku i tehnološku podršku za organizaciju i realizaciju online događaja. Uz našu pomoć, u mogućnosti ste da doprete do većeg, globalnog auditorijuma uz najviše stope angažovanja publike, kroz naše online alate koji su vam na raspolaganju.

Priznata, prepoznata i najčešće korišćena platforma od strane međunarodnih organizacija zbog izuzetno lakog i intuitivnog interfejsa za korišćenje, zatim garancije sigurnosti kroz implementaciju sofisticiranih sigurnosnih sertifikata poslednje generacije iz oblasti zaštite podataka, a naročito zbog podrške za praktično neograničen broj jezika za simultani prevod.

Miross organizacije sastanaka putem KUDO platforme vrši sa ovlašćenim predstavnikom KUDO za Srbiju, uz podršku verifikovanog KUDO studija u Beogradu. Zahvaljujući tome, vaše događaje možemo simultano prevoditi na više od 45 svetskih jezika. Platforma je pogodna za virtuelne sastanke i događaje manje ili srednje veličine (od 2 do 200 učesnika).

Najšire korišćena platforma, popularna, pre svega, zbog ekonomičnosti ali i fleksibilnosti i kratkom vremenu potrebnom za njenu implementaciju. Preporučena za organizaciju sastanaka, seminara, konferencija uz mogućnost podela učesnika u grupe.

Platforma podržava održavanje manjih, kao i većih virtuelnih sastanaka i događaja sa i do 1.000 učesnika istovremeno uz mogućnost simultanog prevoda na jedan od devet trenutno podržanih jezika.

U skladu sa specifičnim zahtevima i potrebama svojih klijenata, Miross je tokom poslednjih par godina razvio "Miross Live" platformu za održavanje online događaja (konferencija, kongresa i webinara). Platforma je svojevrsna, ekonomična, alternativa događajima uživo. Uz usluge IT podrške za izradu Internet prezentacije sa online registracijom i naplatom i uz integraciju Miross Live platforme, nudimo kompletnu, zaokruženu podršku za realizaciju online događaja.

Platforma je usklađena sa svim zahtevima i standardima zaštite podataka kao i svim zahtevima i standardima beskontaktne naplate. Omogućava "live stream", video na zahtev, kao i hibridni pristup održavanja online događaja, gde se uživo emituje snimak predavanja, dok predavač istovremeno može da odgovara na pitanja publike putem "live chat"-a.

Kao deo EventArchitect grupe, svojim klijentima nudimo mogućnost upotrebe "Vexpo" platforme za održavanje virtuelnih događaja, seminara, konferencija, kongresa i izložbi. Platforma omogućava izlagačima, predavačima i posetiocima učešće na virtuelnim, 3D interaktivnim događajima od par desetina pa i do više hiljada posetilaca. U ovom virtuelnom svetu, izlagači, posetioci i predavači putem svojih digitalnih avatara u realnom vremenu međusobno komuniciraju, edukuju se, trguju, ostvaruju nove kontakte, informišu.

Platforma je podržana na svim operativnim sistemima računara i mobilnih uređaja i na svim vodećim Internet preglednicima.

Osim prethodno navedenih alata, rapolažemo i sa GoToMeeting, Webex, Bluejeans, Teams – široko rasprostranjenim Internet platformama za interne sastanke, konferencije, seminare sa i do 300 učesnika istovremeno.

Lake za korišćenje, bez potrebe instalacije aplikacija na računaru. Preporučene za manje timske sastanke bez simultanog prevođenja i podela po grupama.

Uz našu pomoć i naše alate, već danas možete organizovati vaš virtuelni događaj koji će potpunosti, bez gubitka kvaliteta u interakciji i komunikaciji učesnika, zameniti sastanak uživo, štedeći vreme i čuvajući zdravlje.

Angažujte nas