Profil kompanije Miross D.O.O

Turistička agencija Miross osnovana je 1989. godine, a danas je uspešno privatno preduzeće u vlasništvu Mirjane Šaletić. Nezavisno preduzeće u Podgorici osnovali smo 1998. godine. Agencija ima više od 30 stalno zaposlenih u Beogradu, više od 10 u Podgorici, kao i nekoliko spoljnih saradnika.

Agencija je specijalizovana za organizaciju seminara, kongresa i posebnih manifestacija za naše poslovne partnere:

 • Rezervacije hotela i restorana
 • Usluge organizovanja putovanja koje uključuju avionske karte, druge putne karte, osiguranje, transfere i ture širom sveta
 • Organizacija kongresa i konferencija od ponude do konačnog izveštaja
 • Izrada sajtova i aplikacija za manifestacije
 • Izrada marketinških planova
 • Visokoprofesionalni i kvalifikovani prevodioci za simultane i konsekutivne prevode
 • Tehnička oprema za simultane prevode, audio i video oprema, kao i dodatna tehnička podrška za konferencije
 • Štampanje i isporuka svih vrsta konferencijskog materijala, uključujući fascikle, blokove i olovke, fotokopiranje materijala i ID kartica
 • Slanje pozivnica po uputstvima naručioca
 • Registracija učesnika na konferenciji
 • Naručeni transferi od/do aerodroma/železničke stanice
 • Usluge iznajmiljavnja vozila (rent-a-car)
 • Rezervacija i obezbeđivanje avionskih karata za sve destinacije (u zemlji, Evropi i svetu)
 • Rezervacija i obezbeđivanje autobuskih i voznih karata (u zemlji i za evropske destinacije)
 • Upravljanje asocijacijama
 • Upravljanje ponudama
 • Izrada budžeta
 • Usluge turističkog menadžmenta
 • Ostale usluge vezane za poslovanje agencije.

Od 1995. agencija je članica IATA (International Air Transport Association) i ASTA (Americian Society of Travel Agents), a od 2009. je članica ICCA (International Congress and Convention Association) i MCB-a (Montenegro Convention Bureau), dok je u Jugoslovenskom udruženju turustičkih agencija (YUTA) od osnivanja. U procesu smo učlanjenja u IAPCO, čiji ćemo punopravni član postati do sledeće godine.

Agencija je direktno povezana sa sistemom rezervacija AMADEUS, koji omogućava rezervacije avionskih karata, hotela i rent-a-car usluga širom sveta, kao is sa BSP sistemom za automatsko izdavanje aviokarata u poslovnicama u Beogradu i Podgorici. Miross, takođe, ima ugovore sa vodećim hotelima u regionu, a od 2014. povezani smo sa rezervacionim sistemom Galileo, što našim klijentima obzbeđuje najbolju ponudu u smislu cena i povezanih letova.

Miross je obezbedio tehničku podrušku na brojnim konferencijama i seminarima, uključujući i sledeće:

U oblasti medicine: EFSM, EURLYAID, Međunarodni simpozijum o autizmu, SIBDA (sastanci i radionice), međunarodni kongesi i simpozijumi gastroenterologa, međunarodni kongresi i simpozijumi iz oblasti ginekologije, ortopedije, mikrohirurgije, međunarodni simpozijum iz oblasti hirurgije šake, HISPA simpozijumi i konferencije, međunarodni sastanci i simpozijumi neurohirurga, međunarodni simpozijumi i konferencije u oblasti intenzivne nege, urgentne psihijatrije i psihoterapije, zatim pulmološki međunarodni simpozijumi i kongresi, međunarodni simpozijumi i konferencije urologa i ginekologa, simpozijumi i konferencije o pomagalima, kao i konferencije, kursevi i radionice o tuberkulozi.

U oblasti kulture: IFTR, FIAT, FEST, Bitef, Grad teatar Budva, Belef, Infant, Sterijino pozorje, itd. Sarađujemo sa više institucija kulture, uključujući i Jugoslovensko dramsko pozorište, Narodno pozorište, Muzička akademija Beograd i Cetinje, Likovna akademija Cetinje, Cetinjski bijenale, Crnogorsko narodno pozorište, itd.

U oblasti obrazovanja: SIDU, Letnja škola za međuverski dijalog i razumevanje (1993-1998), letnje škole sociologije (1998-2001), ekonomije (1998-2005), ljudskih prava (2000-2005) i demokratije (1998-2005), kao i serija edukativnih seminara Ministarstva obrazovanja u okviru tekuće reforme obrazovnog sistema.

Miross kao licencirani agent pruža usluge organizacije putovanja i smeštaja brojnim domaćim i stranim preduzećima i organizacijama poput Narodne banke Srbije, Kancelarije za evropske integracije, Komisije za sprečavanje pranja novca, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva kulture, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, muzičkih škola, Centra za kulturu Stari grad, Medija centra, Radiotelevizije B92, ANEM, Radio Televizije Srbije.

Takođe, pružali smo kompletnu logističku podršku u organizaciji seminara nevladinih organizacija, uključujući i sledeće: Građanske inicijative, CeSID, Strategic Marketing, Beogradski centar za ljudska prava, Fond za otvoreno društvo, Fond centar za demokratiju, Centar za antiratnu akciju, Fond za humanitarno pravo, CRNVO, Cedem, CAZAS, Helsinški odbor za ljudska prava, itd.

Miross sarađuje i sa brojnim međunarodnim organizacijama, kao što su Care International, Save the Children, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Crnoj Gori, Projekat o ethničkim odnosima (Project on Ethnic Relations), Pax Christi, Freedom House, Britanski savet, Francuski kulturni centar, Development Alternative Inc., Fondacija „Fridrih Ebert“, Fondacija „Hajnrih Bel“, CHF International, CRS, Delegacija Evropske komisije, Svetska banka, Savet Evrope, Norveška narodna pomoć, IREX i drugi.

Agencija je 2006. godine potpisala ugovor za sve agencije Ujedinjenih Nacija u Srbiji, a novi takav septembra 2015. U Crnoj Gori smo ovlašćeni agent za iste agencije od aprila 2008. Od juna 2009. do 2013. Miross je zvanični agent nemačke vladine agencije GIZ i organizuje sva poslovna i privatna putovanja za ovu organizaciju, kao i seminare i sastanke.

Uz Ministarstvo zdravlja, Miross je potpisao nekoliko ugovora o edukativnim seminarima u borbi protiv tuberkuloze, virusa HIV i side, koje finansija Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije.

Kancelarija Svetske banke u Beogradu odabrala je Miross da obezbedi tehničku podršku u sprovođenju projekta „Pružanja unapređenih usluga na lokalnom nivou“ (DILS), koga od 2010. godine sprovode tri ministarstva, Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Agencija je 2013. potpisala još dva ugovora sa prestižnim klijentima, NIS Gazprom sa sedištem u Novom Sadu i kompanijom Japan Tobacco International u Beogradu i Senti. Od februara 2014. Miross je licencirani agent za agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Od 2015. naovamo, agencija je potpisala ugovore sa Danskim centrom za izbeglice, organizacijama ASB, Help i mnogim drugim. Miross 2016. postaje zvanični turistički operater za poslovna putovanja i organizaciju regionalnih manifestacija za Centralnoevropsku zonu slobodne trgovine (CEFTA). Postali smo i zvanična turistička agencija za FINCORE, jednu od najprosperitetnijih komanija u sektoru informacionih tehnologija u Srbiji. Isti status imamo i u crnogorskom Telenoru i Kontroli letenja Srbije i Crne Gore od 2017. Godinu dana kasnije Miross potpisuje ugovor sa Ministarstvom inostranih poslova, Porskom upravom, firmama Dahua i Magna Pharmacia, a 2019. postaje ovlašćena turistička agencija za AstraZeneca i INOTECH Laboratories.

Podaci o pravnom licu:

Naziv kompanije: Miross D.O.O
Adresa: Majke jevrosime 19/1
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100048877
Matični broj: 07481721
Šifra delatnosti: 7911 - turistička agencija
Naziv banke i broj tekućeg računa: 160-269454-15, Banca Intesa AD Beograd (RSD)
IBAN RS35170000030106932085, SWIFT BACXRSBGXXX, UniCredit Bank Srbija AD (EUR)