XIX kongres fizijatara

Hotel Mona, Zlatibor, Srbija 23 - 26 May, 2019

Zlatibor je mesto održavanja 19. kongresa fizijatara sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Razvoj rehabilitacije u smanjenju onesposobljenosti“.

XIX kongres fizijatara

Više informacija možete pronaći na adresi: http://kongresfizijatarasrbije.org

Ostali događaji

., ., Moldavija
01.11.2023.

SEEMF

SEEMF - South East Europe Media Forum

Hotel Mona Plaza, Beograd, Beograd, Srbija
01.10.2023.

22 Kongres Stomatologa Srbije

Stomatoloska Komora Srbije

., Beograd, Srbija
01.05.2023.

SIBDA

Udruzenje za hronicne, crevne i nflamatorne bolesti

Hotel Hyatt, Beograd, Srbija
19 - 21 Oct, 2023

SRBSAPS Kongres

Udruzenje za plasticnu i rekonstruktivnu mikrohirurgiju