X godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Hotel 88 rooms, Beograd, Srbija 28 - 29 Nov, 2019

"Viktimizacija i različitost: Ka holističkom pristupu viktimologiji i pravima žrtava" je tema 10. po redu konferencije Viktimološkog društva Srbije.

X godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Konferencija se održava u Beogradu, više informacija možete pronaći ovde: http://vds.rs/DesetaGKVDS_Poziv.htm

Ostali događaji

., ., Moldavija
01.11.2023.

SEEMF

SEEMF - South East Europe Media Forum

Hotel Mona Plaza, Beograd, Beograd, Srbija
01.10.2023.

22 Kongres Stomatologa Srbije

Stomatoloska Komora Srbije

., Beograd, Srbija
01.05.2023.

SIBDA

Udruzenje za hronicne, crevne i nflamatorne bolesti

Hotel Hyatt, Beograd, Srbija
19 - 21 Oct, 2023

SRBSAPS Kongres

Udruzenje za plasticnu i rekonstruktivnu mikrohirurgiju